Thành viên:

Psykedelice

Đăng ký phát âm của Psykedelice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/10/2010 conseiller juridique [fr] phát âm conseiller juridique 0 bình chọn
07/10/2010 cordons [fr] phát âm cordons 0 bình chọn
07/10/2010 coréens [fr] phát âm coréens 0 bình chọn
07/10/2010 coopérer [fr] phát âm coopérer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2010 copains [fr] phát âm copains 0 bình chọn
07/10/2010 coproduction [fr] phát âm coproduction 0 bình chọn
07/10/2010 déclarations [fr] phát âm déclarations 0 bình chọn
07/10/2010 déchet [fr] phát âm déchet 0 bình chọn
07/10/2010 cyclisme [fr] phát âm cyclisme 0 bình chọn
07/10/2010 culturelles [fr] phát âm culturelles 0 bình chọn
07/10/2010 cuisiniers [fr] phát âm cuisiniers 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2010 cuisines [fr] phát âm cuisines 0 bình chọn
07/10/2010 crudité [fr] phát âm crudité 0 bình chọn
07/10/2010 dérogations [fr] phát âm dérogations 0 bình chọn
07/10/2010 départementales [fr] phát âm départementales 0 bình chọn
07/10/2010 dent de sagesse [fr] phát âm dent de sagesse 0 bình chọn
07/10/2010 denrées alimentaires [fr] phát âm denrées alimentaires 0 bình chọn
07/10/2010 démons [fr] phát âm démons 0 bình chọn
07/10/2010 défi [fr] phát âm défi 0 bình chọn
07/10/2010 déficit [fr] phát âm déficit 0 bình chọn
07/10/2010 dernier lieu [fr] phát âm dernier lieu 0 bình chọn
07/10/2010 défilés [fr] phát âm défilés 0 bình chọn
07/10/2010 désarroi [fr] phát âm désarroi 0 bình chọn
07/10/2010 désapprobation [fr] phát âm désapprobation 0 bình chọn
07/10/2010 désapprouver [fr] phát âm désapprouver 0 bình chọn
07/10/2010 désaltérer [fr] phát âm désaltérer 0 bình chọn
07/10/2010 désagréger [fr] phát âm désagréger 0 bình chọn
07/10/2010 désaccords [fr] phát âm désaccords 0 bình chọn
07/10/2010 douloureuse [fr] phát âm douloureuse 0 bình chọn
07/10/2010 documentaires [fr] phát âm documentaires 0 bình chọn