Thành viên:

Psykedelice

Đăng ký phát âm của Psykedelice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/10/2010 entités [fr] phát âm entités 0 bình chọn
07/10/2010 entité [fr] phát âm entité 0 bình chọn
07/10/2010 entières [fr] phát âm entières 0 bình chọn
07/10/2010 entière [fr] phát âm entière 0 bình chọn
07/10/2010 fermeté [fr] phát âm fermeté 0 bình chọn
07/10/2010 félicitation [fr] phát âm félicitation 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2010 fées [fr] phát âm fées 0 bình chọn
07/10/2010 féerie [fr] phát âm féerie -2 bình chọn
07/10/2010 fauves [fr] phát âm fauves 0 bình chọn
07/10/2010 fauteuils [fr] phát âm fauteuils 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2010 faute de [fr] phát âm faute de 0 bình chọn
07/10/2010 fausses [fr] phát âm fausses 0 bình chọn
07/10/2010 fausse couche [fr] phát âm fausse couche 0 bình chọn
07/10/2010 familiers [fr] phát âm familiers 0 bình chọn
07/10/2010 familles [fr] phát âm familles 0 bình chọn
07/10/2010 fantômes [fr] phát âm fantômes 0 bình chọn
07/10/2010 fragiles [fr] phát âm fragiles 0 bình chọn
07/10/2010 expositions [fr] phát âm expositions 1 bình chọn
07/10/2010 au pas cadencé [fr] phát âm au pas cadencé 0 bình chọn
07/10/2010 Jacques Arnoux [fr] phát âm Jacques Arnoux 0 bình chọn
07/10/2010 à paraître [fr] phát âm à paraître 0 bình chọn
07/10/2010 à l'abri de [fr] phát âm à l'abri de 0 bình chọn
07/10/2010 à pas feutrés [fr] phát âm à pas feutrés 0 bình chọn
07/10/2010 séduirais [fr] phát âm séduirais 0 bình chọn
07/10/2010 sacrebleu! [fr] phát âm sacrebleu! 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2010 C'est l'instant X [fr] phát âm C'est l'instant X 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2010 Louise Roque [fr] phát âm Louise Roque 0 bình chọn
07/10/2010 sapristi! [fr] phát âm sapristi! 0 bình chọn
07/10/2010 maroquinier [fr] phát âm maroquinier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2010 comment tu t´appelles? [fr] phát âm comment tu t´appelles? 4 bình chọn Phát âm tốt nhất