Thành viên:

Pulgasari

Đăng ký phát âm của Pulgasari

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/06/2012 Glindemann [de] phát âm Glindemann 0 bình chọn
18/06/2012 Boehler [de] phát âm Boehler 0 bình chọn
18/06/2012 Mineralienverzeichnis [de] phát âm Mineralienverzeichnis 0 bình chọn
18/06/2012 Lagerstättenkunde [de] phát âm Lagerstättenkunde 0 bình chọn
18/06/2012 Chromatallergie [de] phát âm Chromatallergie 0 bình chọn
18/06/2012 Chromatreduzierer [de] phát âm Chromatreduzierer 0 bình chọn
18/06/2012 Chromatreduzierung [de] phát âm Chromatreduzierung 0 bình chọn
18/06/2012 Innerorbitalkomplex [de] phát âm Innerorbitalkomplex 0 bình chọn
18/06/2012 Regulationsstörung [de] phát âm Regulationsstörung 0 bình chọn
18/06/2012 Zänker [de] phát âm Zänker 0 bình chọn
18/06/2012 Ruppenthal [de] phát âm Ruppenthal 0 bình chọn
18/06/2012 Duerckheim [de] phát âm Duerckheim 0 bình chọn
18/06/2012 Sauerstoffüberschuss [de] phát âm Sauerstoffüberschuss 0 bình chọn
18/06/2012 Eisenkörper [de] phát âm Eisenkörper 0 bình chọn
18/06/2012 qualitätsmindernd [de] phát âm qualitätsmindernd 0 bình chọn
18/06/2012 Faulgasentschwefelung [de] phát âm Faulgasentschwefelung 0 bình chọn
18/06/2012 Biogasentschwefelung [de] phát âm Biogasentschwefelung 0 bình chọn
18/06/2012 Grünsalz [de] phát âm Grünsalz 0 bình chọn
18/06/2012 Flockungsmittel [de] phát âm Flockungsmittel 0 bình chọn
18/06/2012 Ernährungsgründe [de] phát âm Ernährungsgründe 0 bình chọn
18/06/2012 Eisenablagerung [de] phát âm Eisenablagerung 0 bình chọn
18/06/2012 Pflanzenschäden [de] phát âm Pflanzenschäden 0 bình chọn
18/06/2012 Bodenverdichtung [de] phát âm Bodenverdichtung 0 bình chọn
18/06/2012 Reisanbaugebiet [de] phát âm Reisanbaugebiet 0 bình chọn
18/06/2012 Eisennachweis [de] phát âm Eisennachweis 0 bình chọn
18/06/2012 Komplexbildungsreaktion [de] phát âm Komplexbildungsreaktion 0 bình chọn
18/06/2012 Eisennachweisreagenz [de] phát âm Eisennachweisreagenz 0 bình chọn
18/06/2012 Glamourthema [de] phát âm Glamourthema 0 bình chọn
18/06/2012 Achatschale [de] phát âm Achatschale 0 bình chọn
18/06/2012 Politikanfänger [de] phát âm Politikanfänger 0 bình chọn