Thành viên:

Rican69

Đăng ký phát âm của Rican69

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2011 queixo [pt] phát âm queixo 0 bình chọn
08/05/2011 coração [pt] phát âm coração 0 bình chọn
08/05/2011 gosto [pt] phát âm gosto 0 bình chọn
08/05/2011 spessartine [en] phát âm spessartine 0 bình chọn
08/05/2011 Ian Buruma [en] phát âm Ian Buruma 0 bình chọn
08/05/2011 Alvin Plantinga [en] phát âm Alvin Plantinga 3 bình chọn Phát âm tốt nhất