Thành viên:

RobertStates

Đăng ký phát âm của RobertStates

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/04/2015 re-examine [en] phát âm re-examine 0 bình chọn
15/04/2015 Brian Tichy [en] phát âm Brian Tichy 0 bình chọn
15/04/2015 Edward Vrdolyak [en] phát âm Edward Vrdolyak 0 bình chọn
10/04/2015 Andrew Kenneth Pawley [en] phát âm Andrew Kenneth Pawley 0 bình chọn
10/04/2015 Mardan [en] phát âm Mardan 0 bình chọn
10/04/2015 Creswell [en] phát âm Creswell 0 bình chọn
04/04/2015 Shunya Yamashita [en] phát âm Shunya Yamashita 0 bình chọn
04/04/2015 Carrefour [en] phát âm Carrefour 0 bình chọn
04/04/2015 Hershey's [en] phát âm Hershey's 2 bình chọn
04/04/2015 Ruth Westheimer [en] phát âm Ruth Westheimer 1 bình chọn
04/04/2015 Don Shula [en] phát âm Don Shula 0 bình chọn
04/04/2015 Bill Belichick [en] phát âm Bill Belichick 0 bình chọn
04/04/2015 Bill Parcells [en] phát âm Bill Parcells 0 bình chọn
04/04/2015 Norman Vincent Peale [en] phát âm Norman Vincent Peale 0 bình chọn
03/04/2015 La Follette’s [en] phát âm La Follette’s 0 bình chọn
27/03/2015 et cetera [en] phát âm et cetera 2 bình chọn
27/03/2015 visiblewave [en] phát âm visiblewave 0 bình chọn
27/03/2015 outyear [en] phát âm outyear 0 bình chọn
26/03/2015 lowells [en] phát âm lowells 0 bình chọn
26/03/2015 Rogovin [en] phát âm Rogovin 0 bình chọn
26/03/2015 Malachi Martin [en] phát âm Malachi Martin 0 bình chọn
13/03/2015 Jeff Pezzati [en] phát âm Jeff Pezzati 0 bình chọn
13/03/2015 Zoe Kazan [en] phát âm Zoe Kazan 0 bình chọn
13/03/2015 aisling [en] phát âm aisling 0 bình chọn
13/03/2015 Upper Cave [en] phát âm Upper Cave 0 bình chọn
13/03/2015 bipolarity [en] phát âm bipolarity 0 bình chọn
13/03/2015 unipolarity [en] phát âm unipolarity 0 bình chọn
13/03/2015 cosmoclimatology [en] phát âm cosmoclimatology 0 bình chọn
10/03/2015 aswarm [en] phát âm aswarm 0 bình chọn
10/03/2015 John Eldredge [en] phát âm John Eldredge 0 bình chọn