Thành viên:

RobertStates

Đăng ký phát âm của RobertStates

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/03/2015 Carlos Beltran [en] phát âm Carlos Beltran 0 bình chọn
03/03/2015 Richard Ben-Veniste [en] phát âm Richard Ben-Veniste 0 bình chọn
03/03/2015 Whitey Bulger [en] phát âm Whitey Bulger 0 bình chọn
03/03/2015 Don Mattingly [en] phát âm Don Mattingly 0 bình chọn
03/03/2015 Mariano Rivera [en] phát âm Mariano Rivera 0 bình chọn
03/03/2015 Lou Gehrig [en] phát âm Lou Gehrig 0 bình chọn
03/03/2015 Ron Guidry [en] phát âm Ron Guidry 0 bình chọn
03/03/2015 Bobby Mercer [en] phát âm Bobby Mercer 0 bình chọn
03/03/2015 Mel Stottlemyre [en] phát âm Mel Stottlemyre 0 bình chọn
03/03/2015 Joe Torre [en] phát âm Joe Torre 0 bình chọn
03/03/2015 Julius Erving [en] phát âm Julius Erving 0 bình chọn
03/03/2015 Jason Giambi [en] phát âm Jason Giambi 0 bình chọn
03/03/2015 Ryne Sandberg [en] phát âm Ryne Sandberg 0 bình chọn
03/03/2015 Ernie Banks [en] phát âm Ernie Banks 0 bình chọn
03/03/2015 Tommy Lasorda [en] phát âm Tommy Lasorda 0 bình chọn
03/03/2015 Marlins Park [en] phát âm Marlins Park 0 bình chọn
03/03/2015 Cy Young [en] phát âm Cy Young 0 bình chọn
03/03/2015 Walt Frazier [en] phát âm Walt Frazier 0 bình chọn
03/03/2015 Jim Palmer [en] phát âm Jim Palmer 0 bình chọn
03/03/2015 Cal Ripken, Jr. [en] phát âm Cal Ripken, Jr. 0 bình chọn
03/03/2015 Tony La Russa [en] phát âm Tony La Russa 0 bình chọn
03/03/2015 Earvin Johnson [en] phát âm Earvin Johnson 0 bình chọn
03/03/2015 Kevin McHale [en] phát âm Kevin McHale 0 bình chọn
03/03/2015 Dodger Stadium [en] phát âm Dodger Stadium 1 bình chọn
03/03/2015 Coors Field [en] phát âm Coors Field 0 bình chọn
03/03/2015 Comiskey Park [en] phát âm Comiskey Park 1 bình chọn
03/03/2015 Ohio Stadium [en] phát âm Ohio Stadium 0 bình chọn
03/03/2015 Turner Field [en] phát âm Turner Field 0 bình chọn
03/03/2015 Rose Bowl [en] phát âm Rose Bowl 0 bình chọn
03/03/2015 Orange Bowl [en] phát âm Orange Bowl 0 bình chọn