Thành viên:

Rosicip

Đăng ký phát âm của Rosicip

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/06/2014 Favaro Veneto [it] phát âm Favaro Veneto Của betpao
05/06/2014 aeroporto di Tessera [it] phát âm aeroporto di Tessera Của Lilianuccia
29/08/2013 accrocco [it] phát âm accrocco Của Lilianuccia
19/06/2013 giojoso [it] phát âm giojoso Của Ciapino
22/05/2013 Cinzia Bailo [it] phát âm Cinzia Bailo Của betpao
19/05/2013 rato [it] phát âm rato Của betpao
17/05/2013 incordatura [it] phát âm incordatura Của Clars
06/05/2013 alveolatura [it] phát âm alveolatura Của silviaparisini
06/05/2013 pasta acida [it] phát âm pasta acida Của silviaparisini
06/05/2013 lievito madre [it] phát âm lievito madre Của silviaparisini
06/05/2013 confisca [it] phát âm confisca Của silviaparisini
04/05/2013 provino (verbo provare) [it] phát âm provino (verbo provare) Của Giank12345678
27/04/2013 Offida [it] phát âm Offida Của Giank12345678
31/12/2012 capìta [it] phát âm capìta Của Laloha
31/12/2012 accomodàti [it] phát âm accomodàti Của Laloha
18/12/2012 Cheektowaga [en] phát âm Cheektowaga Của glebans
22/09/2012 paleoastronomia [it] phát âm paleoastronomia Của Giank12345678
26/01/2012 cremor tartaro [it] phát âm cremor tartaro Của champions
26/01/2012 cremore [it] phát âm cremore Của champions
10/01/2012 sartie [it] phát âm sartie Của nipo
08/01/2012 volta a botte [it] phát âm volta a botte Của silviaparisini
08/01/2012 Fortezza della Brunella [it] phát âm Fortezza della Brunella Của nipo
20/12/2011 spicinio [it] phát âm spicinio Của nipo
20/12/2011 Uberrimo [it] phát âm Uberrimo Của nipo
20/12/2011 ubere [it] phát âm ubere Của nipo
20/12/2011 ragano [it] phát âm ragano Của nipo
20/12/2011 retore [it] phát âm retore Của ALaNTuSeK
20/12/2011 potamotoco [it] phát âm potamotoco Của nipo
20/12/2011 framea [it] phát âm framea Của nipo
20/12/2011 diegesi [it] phát âm diegesi Của psoriasi