Thành viên:

Rosie_

Đăng ký phát âm của Rosie_

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2010 ярдәм [tt] phát âm ярдәм -1 bình chọn
31/08/2010 ялгыз [tt] phát âm ялгыз -1 bình chọn
31/08/2010 возглашение [ru] phát âm возглашение 0 bình chọn
31/08/2010 славянофильский [ru] phát âm славянофильский 0 bình chọn
31/08/2010 воздухоопорный [ru] phát âm воздухоопорный 0 bình chọn