Thành viên:

RoxanaC

Đăng ký phát âm của RoxanaC

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
30/07/2017 daruri [ro] phát âm daruri 0 bình chọn
30/07/2017 autentici [ro] phát âm autentici 0 bình chọn
30/07/2017 veritabile [ro] phát âm veritabile 0 bình chọn
30/07/2017 adevărate [ro] phát âm adevărate 0 bình chọn
30/07/2017 dobândirea [ro] phát âm dobândirea 0 bình chọn
30/07/2017 morale [ro] phát âm morale 0 bình chọn
30/07/2017 parizian [ro] phát âm parizian 0 bình chọn
30/07/2017 reflecție [ro] phát âm reflecție 0 bình chọn
30/07/2017 considerent [ro] phát âm considerent 0 bình chọn
30/07/2017 considerați [ro] phát âm considerați 0 bình chọn
30/07/2017 considerare [ro] phát âm considerare 0 bình chọn
30/07/2017 operații aritmetice [ro] phát âm operații aritmetice 0 bình chọn
30/07/2017 convenabili [ro] phát âm convenabili 0 bình chọn
30/07/2017 pe socoteala lui [ro] phát âm pe socoteala lui 0 bình chọn
30/07/2017 dezbateri [ro] phát âm dezbateri 0 bình chọn
30/07/2017 dezbate [ro] phát âm dezbate 0 bình chọn
30/07/2017 judecăți [ro] phát âm judecăți 0 bình chọn
30/07/2017 uneia [ro] phát âm uneia 0 bình chọn
30/07/2017 reciproce [ro] phát âm reciproce 0 bình chọn
30/07/2017 grinzi [ro] phát âm grinzi 0 bình chọn
30/07/2017 predicatul [ro] phát âm predicatul 0 bình chọn
30/07/2017 protocolar [ro] phát âm protocolar 0 bình chọn
30/07/2017 spiritul [ro] phát âm spiritul 0 bình chọn
30/07/2017 Gesturi [ro] phát âm Gesturi 0 bình chọn
30/07/2017 amabilității [ro] phát âm amabilității 0 bình chọn
30/07/2017 chipuri [ro] phát âm chipuri 0 bình chọn
30/07/2017 operă literară [ro] phát âm operă literară 0 bình chọn
30/07/2017 artificialitate [ro] phát âm artificialitate 0 bình chọn
30/07/2017 mijloace [ro] phát âm mijloace 0 bình chọn
30/07/2017 procedee [ro] phát âm procedee 0 bình chọn