Thành viên:

RoxanaC

Đăng ký phát âm của RoxanaC

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/02/2016 acul [ro] phát âm acul 0 bình chọn
01/02/2016 roabele [ro] phát âm roabele 0 bình chọn
01/02/2016 împungea [ro] phát âm împungea 0 bình chọn
01/02/2016 neneaca [ro] phát âm neneaca 0 bình chọn
01/02/2016 răzbuzat [ro] phát âm răzbuzat 0 bình chọn
01/02/2016 îmbonţat [ro] phát âm îmbonţat 0 bình chọn
01/02/2016 dăbălăzat [ro] phát âm dăbălăzat 0 bình chọn
01/02/2016 strigase [ro] phát âm strigase 0 bình chọn
01/02/2016 ştiulete [ro] phát âm ştiulete 0 bình chọn
01/02/2016 drâmboiat [ro] phát âm drâmboiat 0 bình chọn
01/02/2016 îmbufnat [ro] phát âm îmbufnat 0 bình chọn
01/02/2016 goneşte [ro] phát âm goneşte 0 bình chọn
01/02/2016 Vodă-n lobodă [ro] phát âm Vodă-n lobodă 0 bình chọn
01/02/2016 sărutat [ro] phát âm sărutat 0 bình chọn
01/02/2016 al dracului [ro] phát âm al dracului 0 bình chọn
01/02/2016 cauciucuri [ro] phát âm cauciucuri 0 bình chọn
01/02/2016 umflate [ro] phát âm umflate 0 bình chọn
01/02/2016 cărnoase [ro] phát âm cărnoase 0 bình chọn
01/02/2016 substantival [ro] phát âm substantival 0 bình chọn
01/02/2016 buzată [ro] phát âm buzată 0 bình chọn
01/02/2016 buzat [ro] phát âm buzat 0 bình chọn
01/02/2016 Voiculescu [ro] phát âm Voiculescu 0 bình chọn
01/02/2016 Brătescu-Voineşti [ro] phát âm Brătescu-Voineşti 0 bình chọn
01/02/2016 ceşcuţă [ro] phát âm ceşcuţă 0 bình chọn
01/02/2016 ceaiul [ro] phát âm ceaiul 0 bình chọn
01/02/2016 apei [ro] phát âm apei 0 bình chọn
01/02/2016 dealului [ro] phát âm dealului 0 bình chọn
01/02/2016 podului [ro] phát âm podului 0 bình chọn
01/02/2016 hanul [ro] phát âm hanul 0 bình chọn
01/02/2016 s-au despărţit [ro] phát âm s-au despărţit 0 bình chọn