Thành viên:

Ruby8823

Đăng ký phát âm của Ruby8823

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/04/2015 竜舌蘭 [ja] phát âm 竜舌蘭 0 bình chọn
10/04/2015 曝す [ja] phát âm 曝す 0 bình chọn
10/04/2015 娼婦 [ja] phát âm 娼婦 0 bình chọn
10/04/2015 靡かせる [ja] phát âm 靡かせる 0 bình chọn
10/04/2015 持ち上げる [ja] phát âm 持ち上げる 1 bình chọn
03/08/2010 Ebi Akiko [ja] phát âm Ebi Akiko 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/08/2010 悪戦苦闘 [ja] phát âm 悪戦苦闘 -2 bình chọn
03/08/2010 意気投合 [ja] phát âm 意気投合 0 bình chọn
03/08/2010 異口同音 [ja] phát âm 異口同音 -1 bình chọn
03/08/2010 一部始終 [ja] phát âm 一部始終 0 bình chọn
03/08/2010 一蓮托生 [ja] phát âm 一蓮托生 0 bình chọn
03/08/2010 一攫千金 [ja] phát âm 一攫千金 0 bình chọn
03/08/2010 一家団欒 [ja] phát âm 一家団欒 0 bình chọn
03/08/2010 一喜一憂 [ja] phát âm 一喜一憂 0 bình chọn
03/08/2010 一挙一動 [ja] phát âm 一挙一動 0 bình chọn
03/08/2010 頂戴 [ja] phát âm 頂戴 0 bình chọn
03/08/2010 ご丁寧 [ja] phát âm ご丁寧 0 bình chọn
03/08/2010 珍しい [ja] phát âm 珍しい 0 bình chọn
03/08/2010 一周忌 [ja] phát âm 一周忌 0 bình chọn
03/08/2010 ご多忙中 [ja] phát âm ご多忙中 0 bình chọn
03/08/2010 初孫 [ja] phát âm 初孫 0 bình chọn
03/08/2010 驚く [ja] phát âm 驚く 0 bình chọn
03/08/2010 おかげさまで [ja] phát âm おかげさまで 0 bình chọn
03/08/2010 しばらく [ja] phát âm しばらく 0 bình chọn
03/08/2010 療養 [ja] phát âm 療養 0 bình chọn
03/08/2010 お見舞い [ja] phát âm お見舞い 0 bình chọn
03/08/2010 心遣い [ja] phát âm 心遣い 0 bình chọn
03/08/2010 自宅 [ja] phát âm 自宅 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/08/2010 お世話 [ja] phát âm お世話 0 bình chọn
03/08/2010 経験 [ja] phát âm 経験 1 bình chọn Phát âm tốt nhất