Thành viên:

Rudithic

Đăng ký phát âm của Rudithic

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/10/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
04/10/2012 waitress [en] phát âm waitress 1 bình chọn