Thành viên:

Saena

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Saena

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
31/10/2016 Panodil [da] phát âm Panodil Của ahjessen
31/01/2014 Taiwan [da] phát âm Taiwan Của kriskv
31/01/2014 Mongoliet [da] phát âm Mongoliet Của kriskv
30/01/2014 impromptu [da] phát âm impromptu Của Schalburg
07/01/2014 mange gange [da] phát âm mange gange Của hsaietz
02/07/2013 grædt [da] phát âm grædt Của Tankerman
02/07/2013 gidet [da] phát âm gidet Của Tankerman
19/06/2013 Indre [da] phát âm Indre Của Tankerman
16/06/2013 lagt [da] phát âm lagt Của Bakufreak
27/03/2013 faktor [da] phát âm faktor Của Tankerman
17/10/2012 tilgive [da] phát âm tilgive Của Azunai
16/10/2012 ærgrelse [da] phát âm ærgrelse Của Azunai
16/10/2012 indadvendt [da] phát âm indadvendt Của Azunai
16/10/2012 mindreværdskompleks [da] phát âm mindreværdskompleks Của Azunai
15/10/2012 Katrine Marie Guldager [da] phát âm Katrine Marie Guldager Của Azunai
22/06/2012 Svinalängorna [sv] phát âm Svinalängorna Của Coedwig
18/06/2012 skildring [da] phát âm skildring Của spreus
18/06/2012 foruden [da] phát âm foruden Của spreus
08/05/2012 regning [da] phát âm regning Của Troelsk
08/05/2012 betydning [da] phát âm betydning Của bjoarn
08/05/2012 indretning [da] phát âm indretning Của bjoarn
08/05/2012 skaffe [da] phát âm skaffe Của bjoarn
16/04/2012 tryksværte [da] phát âm tryksværte Của aryslinge
16/04/2012 brus [da] phát âm brus Của MajaLange
07/03/2012 skuffet [da] phát âm skuffet Của deurs
29/12/2011 cârtiță [ro] phát âm cârtiță Của phoebegreen
14/10/2011 tilbringe [da] phát âm tilbringe Của olfine
29/09/2011 niveau [da] phát âm niveau Của olfine
05/08/2011 gods [da] phát âm gods Của olfine
24/06/2011 gennemsigtig [da] phát âm gennemsigtig Của olfine