Thành viên:

Saena

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Saena

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/02/2011 Burgund Mare [ro] phát âm Burgund Mare 0 bình chọn
17/02/2011 Rochii de mireasă [ro] phát âm Rochii de mireasă 0 bình chọn
17/02/2011 Grigore Constantin Moisil [ro] phát âm Grigore Constantin Moisil 0 bình chọn
17/02/2011 Costel Pantilimon [ro] phát âm Costel Pantilimon 0 bình chọn
17/02/2011 Cristian Daminuţă [ro] phát âm Cristian Daminuţă 0 bình chọn
17/02/2011 Bogdan Criciotoiu [ro] phát âm Bogdan Criciotoiu 0 bình chọn
17/02/2011 Diavolul [ro] phát âm Diavolul 0 bình chọn
17/02/2011 românesc [ro] phát âm românesc 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2011 Vulcăneşti [ro] phát âm Vulcăneşti 0 bình chọn
17/02/2011 fugări [ro] phát âm fugări 0 bình chọn
17/02/2011 animozitate [ro] phát âm animozitate 0 bình chọn
17/02/2011 aligator [ro] phát âm aligator 0 bình chọn
17/02/2011 antebraţ [ro] phát âm antebraţ 0 bình chọn
17/02/2011 Andrei Ujică [ro] phát âm Andrei Ujică 0 bình chọn
17/02/2011 augur [ro] phát âm augur 0 bình chọn
17/02/2011 proveniență [ro] phát âm proveniență 0 bình chọn
17/02/2011 matcă [ro] phát âm matcă 0 bình chọn
17/02/2011 Fetească Neagră [ro] phát âm Fetească Neagră 0 bình chọn
17/02/2011 Fetească Albă [ro] phát âm Fetească Albă 0 bình chọn
17/02/2011 Fetească Regală [ro] phát âm Fetească Regală 0 bình chọn
17/02/2011 Băbească Neagră [ro] phát âm Băbească Neagră 0 bình chọn
17/02/2011 Tămâioasă Românească [ro] phát âm Tămâioasă Românească 0 bình chọn
17/02/2011 Iulian Apostol [ro] phát âm Iulian Apostol 0 bình chọn
17/02/2011 Răzvan Raţ [ro] phát âm Răzvan Raţ 0 bình chọn
17/02/2011 educatoare [ro] phát âm educatoare 0 bình chọn
17/02/2011 orașul [ro] phát âm orașul 0 bình chọn
17/02/2011 rusoaică [ro] phát âm rusoaică 0 bình chọn
17/02/2011 franţuzoaică [ro] phát âm franţuzoaică 0 bình chọn
17/02/2011 Berceni [ro] phát âm Berceni 0 bình chọn
17/02/2011 bulgăroaică [ro] phát âm bulgăroaică 0 bình chọn