Thành viên:

Saena

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Saena

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/12/2010 metalurgic [ro] phát âm metalurgic 0 bình chọn
04/12/2010 senzațional [ro] phát âm senzațional 0 bình chọn
04/12/2010 instructiv [ro] phát âm instructiv 0 bình chọn
04/12/2010 neplăcut [ro] phát âm neplăcut 0 bình chọn
04/12/2010 susceptibil [ro] phát âm susceptibil 0 bình chọn
04/12/2010 știrb [ro] phát âm știrb 0 bình chọn
03/12/2010 rasism [ro] phát âm rasism 0 bình chọn
03/12/2010 metalurgist [ro] phát âm metalurgist 0 bình chọn
03/12/2010 motivat [ro] phát âm motivat 0 bình chọn
03/12/2010 rasist [ro] phát âm rasist 0 bình chọn
03/12/2010 gamă [ro] phát âm gamă 0 bình chọn
03/12/2010 rasial [ro] phát âm rasial 0 bình chọn
03/12/2010 supărător [ro] phát âm supărător 0 bình chọn
03/12/2010 penibilitate [ro] phát âm penibilitate 0 bình chọn
03/12/2010 dezagreabil [ro] phát âm dezagreabil 0 bình chọn
03/12/2010 metalurgie [ro] phát âm metalurgie 0 bình chọn
02/12/2010 începător [ro] phát âm începător 0 bình chọn
02/12/2010 dulcicol [ro] phát âm dulcicol 0 bình chọn
02/12/2010 reluat [ro] phát âm reluat 0 bình chọn
02/12/2010 kinestezie [ro] phát âm kinestezie 0 bình chọn
02/12/2010 mosc [ro] phát âm mosc 0 bình chọn
02/12/2010 infix [ro] phát âm infix 0 bình chọn
02/12/2010 afix [ro] phát âm afix 0 bình chọn
02/12/2010 nerod [ro] phát âm nerod 0 bình chọn
02/12/2010 încep [ro] phát âm încep 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2010 bănci [ro] phát âm bănci 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2010 nedumerire [ro] phát âm nedumerire 0 bình chọn
02/12/2010 național [ro] phát âm național 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2010 comuniune [ro] phát âm comuniune 0 bình chọn
02/12/2010 scornitor [ro] phát âm scornitor 0 bình chọn