Thành viên:

Saena

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Saena

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2010 scos [ro] phát âm scos 0 bình chọn
02/12/2010 rumegător [ro] phát âm rumegător 0 bình chọn
02/12/2010 melc [ro] phát âm melc 0 bình chọn
02/12/2010 migrenă [ro] phát âm migrenă 0 bình chọn
02/12/2010 decolare [ro] phát âm decolare 0 bình chọn
02/12/2010 structură [ro] phát âm structură 0 bình chọn
02/12/2010 stătut [ro] phát âm stătut 0 bình chọn
02/12/2010 antiderapant [ro] phát âm antiderapant 0 bình chọn
02/12/2010 derapaj [ro] phát âm derapaj 0 bình chọn
02/12/2010 scoate [ro] phát âm scoate 0 bình chọn
02/12/2010 solemnitate [ro] phát âm solemnitate 0 bình chọn
02/12/2010 derapat [ro] phát âm derapat 0 bình chọn
02/12/2010 polimer [ro] phát âm polimer 0 bình chọn
02/12/2010 blocat [ro] phát âm blocat 0 bình chọn
02/12/2010 ascensor [ro] phát âm ascensor 0 bình chọn
02/12/2010 polei [ro] phát âm polei 0 bình chọn
02/12/2010 poliomielită [ro] phát âm poliomielită 0 bình chọn
02/12/2010 decola [ro] phát âm decola 0 bình chọn
02/12/2010 libidinos [ro] phát âm libidinos 0 bình chọn
02/12/2010 haos [ro] phát âm haos 0 bình chọn
02/12/2010 limitrof [ro] phát âm limitrof 0 bình chọn
02/12/2010 derivat [ro] phát âm derivat 0 bình chọn
02/12/2010 însușit [ro] phát âm însușit 0 bình chọn
02/12/2010 proveni [ro] phát âm proveni 0 bình chọn
02/12/2010 provenit [ro] phát âm provenit 0 bình chọn
02/12/2010 coborâre [ro] phát âm coborâre 0 bình chọn
02/12/2010 clopot [ro] phát âm clopot 0 bình chọn
02/12/2010 sufix [ro] phát âm sufix 0 bình chọn
02/12/2010 prefix [ro] phát âm prefix 0 bình chọn
02/12/2010 filmare [ro] phát âm filmare 0 bình chọn