Thành viên:

Samw

Đăng ký phát âm của Samw

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/06/2010 Kisielów [pl] phát âm Kisielów 0 bình chọn
06/06/2010 Skoczów [pl] phát âm Skoczów 0 bình chọn
06/06/2010 Maluch [pl] phát âm Maluch 0 bình chọn
06/06/2010 Ireneusz Jeleń [pl] phát âm Ireneusz Jeleń 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/06/2010 Wałach [pl] phát âm Wałach 0 bình chọn