Thành viên:

SaraSansH

Đăng ký phát âm của SaraSansH

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/02/2009 siwenavéierzeg [lb] phát âm siwenavéierzeg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/02/2009 finanziert [de] phát âm finanziert 0 bình chọn
10/02/2009 persönlichen [de] phát âm persönlichen 0 bình chọn
10/02/2009 büro [lb] phát âm büro 0 bình chọn
10/02/2009 moustache [lb] phát âm moustache 1 bình chọn
10/02/2009 Ech schwätze kee Lëtzebuergesch [lb] phát âm Ech schwätze kee Lëtzebuergesch 0 bình chọn
10/02/2009 Waasser [lb] phát âm Waasser 0 bình chọn
10/02/2009 figuren [de] phát âm figuren 0 bình chọn
10/02/2009 vollständig [de] phát âm vollständig 0 bình chọn
10/02/2009 Messe [de] phát âm Messe 0 bình chọn