Thành viên:

SarahW_

Đăng ký phát âm của SarahW_

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2012 Willamette [en] phát âm Willamette 1 bình chọn
15/08/2012 Oregon [en] phát âm Oregon -1 bình chọn
15/08/2012 shoulda [en] phát âm shoulda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/08/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn