Thành viên:

Seepest

Đăng ký phát âm của Seepest

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/05/2009 SGML [en] phát âm SGML 0 bình chọn
14/05/2009 Schick [en] phát âm Schick 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/05/2009 misdescriptive [en] phát âm misdescriptive 0 bình chọn
14/05/2009 dialects [en] phát âm dialects 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/05/2009 Wyclef [en] phát âm Wyclef 0 bình chọn
29/04/2009 Cubase [en] phát âm Cubase 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2009 best man [en] phát âm best man 0 bình chọn
03/04/2009 cigarette card [en] phát âm cigarette card 0 bình chọn
03/04/2009 bus shelter [en] phát âm bus shelter 0 bình chọn
03/04/2009 bath salts [en] phát âm bath salts -1 bình chọn
01/04/2009 inactive [en] phát âm inactive 0 bình chọn
28/03/2009 Betelgeuze [cs] phát âm Betelgeuze 0 bình chọn
28/03/2009 lowbrow [en] phát âm lowbrow 0 bình chọn
28/03/2009 Mark Ryden [en] phát âm Mark Ryden 0 bình chọn
28/03/2009 Lennox Berkeley [en] phát âm Lennox Berkeley 0 bình chọn
21/03/2009 Saul Kripke [en] phát âm Saul Kripke 0 bình chọn
18/03/2009 Arnold Toynbee [en] phát âm Arnold Toynbee 0 bình chọn
18/03/2009 Nanooks [en] phát âm Nanooks 0 bình chọn
18/03/2009 Jacob Burckhardt [en] phát âm Jacob Burckhardt 0 bình chọn
18/03/2009 befriend [en] phát âm befriend 0 bình chọn
18/03/2009 redundant [en] phát âm redundant 0 bình chọn
18/03/2009 spell out [en] phát âm spell out 0 bình chọn
18/03/2009 dunce cap [en] phát âm dunce cap 0 bình chọn
18/03/2009 pastor [en] phát âm pastor 2 bình chọn
18/03/2009 freebie [en] phát âm freebie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/03/2009 elucidatory [en] phát âm elucidatory 0 bình chọn
17/03/2009 stinky [en] phát âm stinky 0 bình chọn
17/03/2009 stationary [en] phát âm stationary 1 bình chọn
17/03/2009 creativity [en] phát âm creativity 1 bình chọn
16/03/2009 scapegoat [en] phát âm scapegoat 0 bình chọn