Thành viên:

Shangyuan_Zhuo

Đăng ký phát âm của Shangyuan_Zhuo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/06/2012 コーセー [ja] phát âm コーセー 0 bình chọn
06/06/2012 石井 四郎 [ja] phát âm 石井 四郎 0 bình chọn
06/06/2012 テルマエ・ロマエ [ja] phát âm テルマエ・ロマエ 0 bình chọn
04/06/2012 ラウドスピーカー [ja] phát âm ラウドスピーカー -1 bình chọn
04/06/2012 [zh] phát âm 英 0 bình chọn
04/06/2012 宇和島屋 [ja] phát âm 宇和島屋 0 bình chọn
04/06/2012 日立製作所 [ja] phát âm 日立製作所 0 bình chọn