Thành viên:

Silvina

Đăng ký phát âm của Silvina

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/07/2011 quincho [es] phát âm quincho 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/07/2011 Tomás Luis de Victoria [es] phát âm Tomás Luis de Victoria 0 bình chọn
11/07/2011 Hernán [es] phát âm Hernán 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2010 Marcela [es] phát âm Marcela 0 bình chọn
04/11/2010 Silvina [es] phát âm Silvina 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2010 malicioso [es] phát âm malicioso 1 bình chọn
04/11/2010 oscuro [es] phát âm oscuro 0 bình chọn
04/11/2010 pescado [es] phát âm pescado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2010 pesca [es] phát âm pesca 0 bình chọn
04/11/2010 mosca [es] phát âm mosca 1 bình chọn
04/11/2010 Ostra [es] phát âm Ostra 0 bình chọn
04/11/2010 llama [es] phát âm llama -1 bình chọn
04/11/2010 minusválido [es] phát âm minusválido -1 bình chọn
04/11/2010 Enrique Larreta [es] phát âm Enrique Larreta 0 bình chọn
03/11/2010 familia [es] phát âm familia 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 Irene [es] phát âm Irene 0 bình chọn
03/11/2010 frenético [es] phát âm frenético 0 bình chọn
03/11/2010 morocho [es] phát âm morocho 0 bình chọn
03/11/2010 idiota [es] phát âm idiota 0 bình chọn
03/11/2010 empolvarse [es] phát âm empolvarse 0 bình chọn
02/11/2010 catacumbas [es] phát âm catacumbas 0 bình chọn
02/11/2010 enderezador [es] phát âm enderezador 0 bình chọn
02/11/2010 atrevida [es] phát âm atrevida 0 bình chọn
06/01/2009 coordinar [es] phát âm coordinar 0 bình chọn
06/01/2009 aparatos [es] phát âm aparatos 0 bình chọn
06/01/2009 celulares [es] phát âm celulares 0 bình chọn
05/01/2009 dijo [es] phát âm dijo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2009 ocasionar [es] phát âm ocasionar 0 bình chọn
05/01/2009 proyecciones [es] phát âm proyecciones 0 bình chọn
05/01/2009 automáticamente [es] phát âm automáticamente 0 bình chọn