Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/07/2019 fuist [ga] phát âm fuist 0 bình chọn
14/12/2017 bhoichead [gd] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
21/07/2017 pillín [ga] phát âm pillín 0 bình chọn
29/05/2017 вздыхал [ru] phát âm вздыхал Của 1640max
23/05/2017 mothaolach [ga] phát âm mothaolach Của BridEilis
05/04/2017 faolfhear [ga] phát âm faolfhear 0 bình chọn
03/04/2017 Dónall [ga] phát âm Dónall 0 bình chọn
28/12/2016 labhartha [ga] phát âm labhartha 0 bình chọn
31/10/2016 físí [ga] phát âm físí 0 bình chọn
24/09/2015 Doirín na Trá [ga] phát âm Doirín na Trá Của seana
24/09/2015 Inis Céin [ga] phát âm Inis Céin Của seana
24/09/2015 Greanach [ga] phát âm Greanach Của seana
24/09/2015 Teampall Brianaid [ga] phát âm Teampall Brianaid Của seana
24/09/2015 Cill Briotáin [ga] phát âm Cill Briotáin Của seana
24/09/2015 Rinn Fhionnáin [ga] phát âm Rinn Fhionnáin Của seana
02/09/2015 mogall [ga] phát âm mogall Của seana
02/09/2015 gaiste [ga] phát âm gaiste 0 bình chọn