Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/10/2016 ag triall [ga] phát âm ag triall 0 bình chọn
27/10/2016 ga gréine [ga] phát âm ga gréine 0 bình chọn
27/10/2016 éist do bhéal [ga] phát âm éist do bhéal 0 bình chọn
27/10/2016 roimhe seo [ga] phát âm roimhe seo 0 bình chọn
27/10/2016 go domhain [ga] phát âm go domhain 0 bình chọn
27/10/2016 ina dhiaidh [ga] phát âm ina dhiaidh 0 bình chọn
27/10/2016 ardaigh do ghlór [ga] phát âm ardaigh do ghlór 0 bình chọn
27/10/2016 go beacht [ga] phát âm go beacht 0 bình chọn
27/10/2016 Ó Maoildhia [ga] phát âm Ó Maoildhia 0 bình chọn
27/10/2016 Learpholl [ga] phát âm Learpholl 1 bình chọn
22/09/2016 an-ghlan [ga] phát âm an-ghlan 0 bình chọn
22/09/2016 neamhfhoirmeálta [ga] phát âm neamhfhoirmeálta 0 bình chọn
22/09/2016 cothaigh [ga] phát âm cothaigh 0 bình chọn
22/09/2016 rúndiamhrach [ga] phát âm rúndiamhrach 0 bình chọn
22/09/2016 fostóir [ga] phát âm fostóir 0 bình chọn
22/09/2016 téagartha [ga] phát âm téagartha 0 bình chọn
22/09/2016 gal [ga] phát âm gal 0 bình chọn
22/09/2016 súgán [ga] phát âm súgán 0 bình chọn
22/09/2016 ioscaid [ga] phát âm ioscaid 0 bình chọn
22/09/2016 suipéar [ga] phát âm suipéar 0 bình chọn
22/09/2016 ceaptha [ga] phát âm ceaptha 0 bình chọn
22/09/2016 múinte [ga] phát âm múinte 0 bình chọn
22/09/2016 gné [ga] phát âm gné 0 bình chọn
22/09/2016 dúthracht [ga] phát âm dúthracht 0 bình chọn
22/09/2016 cúitigh [ga] phát âm cúitigh 0 bình chọn
22/09/2016 méith [ga] phát âm méith 0 bình chọn
22/09/2016 d'ardaíomar [ga] phát âm d'ardaíomar 0 bình chọn
22/09/2016 tuarastal [ga] phát âm tuarastal 0 bình chọn
22/09/2016 ardóidh [ga] phát âm ardóidh 0 bình chọn
22/09/2016 dóchasach [ga] phát âm dóchasach 0 bình chọn