Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/02/2018 mbreitheamh [ga] phát âm mbreitheamh 0 bình chọn
11/02/2018 meantán [ga] phát âm meantán 0 bình chọn
11/02/2018 theastódh [ga] phát âm theastódh 0 bình chọn
31/07/2017 tógfaimid [ga] phát âm tógfaimid 0 bình chọn
21/07/2017 pillín [ga] phát âm pillín 0 bình chọn
06/06/2017 surfáil [ga] phát âm surfáil 0 bình chọn
06/06/2017 gob [ga] phát âm gob 0 bình chọn
06/06/2017 Bhí sé ag cur báistí amuigh [ga] phát âm Bhí sé ag cur báistí amuigh -1 bình chọn
06/06/2017 peirspictíocht [ga] phát âm peirspictíocht 0 bình chọn
06/06/2017 crochta [ga] phát âm crochta 0 bình chọn
06/06/2017 sconsa [ga] phát âm sconsa 0 bình chọn
06/06/2017 m'íoslódáil [ga] phát âm m'íoslódáil 0 bình chọn
06/06/2017 An Baile Gallda [ga] phát âm An Baile Gallda 0 bình chọn
06/06/2017 ocrach [ga] phát âm ocrach 0 bình chọn
06/06/2017 airím uaim thú [ga] phát âm airím uaim thú 0 bình chọn
06/06/2017 níos gile [ga] phát âm níos gile 0 bình chọn
06/06/2017 cén uair [ga] phát âm cén uair 0 bình chọn
06/06/2017 cumhachtach [ga] phát âm cumhachtach 0 bình chọn
06/06/2017 Mac Gabhann [ga] phát âm Mac Gabhann 0 bình chọn
06/06/2017 millteanach [ga] phát âm millteanach 0 bình chọn
06/06/2017 baineann [ga] phát âm baineann 0 bình chọn
06/06/2017 drochaimsire [ga] phát âm drochaimsire 0 bình chọn
06/06/2017 níos fuaire [ga] phát âm níos fuaire 0 bình chọn
06/06/2017 pancóg [ga] phát âm pancóg 0 bình chọn
06/06/2017 go dtí seo [ga] phát âm go dtí seo 0 bình chọn
25/05/2017 bhféadfainn [ga] phát âm bhféadfainn 0 bình chọn
25/05/2017 Reics [ga] phát âm Reics 0 bình chọn
24/05/2017 dhúnann [ga] phát âm dhúnann 0 bình chọn
24/05/2017 chomhnascadh [ga] phát âm chomhnascadh 0 bình chọn
24/05/2017 réamhfhoclacha [ga] phát âm réamhfhoclacha 0 bình chọn