Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2017 a Pháidín [ga] phát âm a Pháidín 0 bình chọn
25/05/2017 A Sheáinín [ga] phát âm A Sheáinín 0 bình chọn
25/05/2017 Páidín [ga] phát âm Páidín 0 bình chọn
25/05/2017 Ó Curraoin [ga] phát âm Ó Curraoin 0 bình chọn
25/05/2017 ní thabharfá [ga] phát âm ní thabharfá 0 bình chọn
25/05/2017 maidhm [ga] phát âm maidhm 0 bình chọn
25/05/2017 d'Éirinn [ga] phát âm d'Éirinn 0 bình chọn
25/05/2017 ligígí [ga] phát âm ligígí 0 bình chọn
25/05/2017 d'eisigh [ga] phát âm d'eisigh 0 bình chọn
25/05/2017 d'eisíomar [ga] phát âm d'eisíomar 0 bình chọn
25/05/2017 dúiseofar [ga] phát âm dúiseofar 0 bình chọn
25/05/2017 bradaigh [ga] phát âm bradaigh 0 bình chọn
25/05/2017 mhóinte [ga] phát âm mhóinte 0 bình chọn
25/05/2017 ghlaoch [ga] phát âm ghlaoch 0 bình chọn
25/05/2017 uirrithe [ga] phát âm uirrithe 0 bình chọn
25/05/2017 breithe [ga] phát âm breithe 0 bình chọn
25/05/2017 roghnaíomar [ga] phát âm roghnaíomar 0 bình chọn
25/05/2017 naoi mbosca's fiche [ga] phát âm naoi mbosca's fiche 0 bình chọn
25/05/2017 cleithiúnaí [ga] phát âm cleithiúnaí 0 bình chọn
25/05/2017 chleachtadh [ga] phát âm chleachtadh 0 bình chọn
25/05/2017 chríochnódh [ga] phát âm chríochnódh 0 bình chọn
25/05/2017 drochiontaoibh [ga] phát âm drochiontaoibh 0 bình chọn
25/05/2017 chanfainn [ga] phát âm chanfainn 0 bình chọn
25/05/2017 chanfaidís [ga] phát âm chanfaidís 0 bình chọn
25/05/2017 chanainn [ga] phát âm chanainn 0 bình chọn
25/05/2017 chanfaimis [ga] phát âm chanfaimis 0 bình chọn
25/05/2017 chantá [ga] phát âm chantá 0 bình chọn
25/05/2017 chanfadh [ga] phát âm chanfadh 0 bình chọn
25/05/2017 chanaidís [ga] phát âm chanaidís 0 bình chọn
25/05/2017 chanfá [ga] phát âm chanfá 0 bình chọn