Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2017 cúngaigeanta [ga] phát âm cúngaigeanta 0 bình chọn
23/05/2017 trodach [ga] phát âm trodach 0 bình chọn
21/05/2017 fhreagra [ga] phát âm fhreagra 0 bình chọn
21/05/2017 Choilm [ga] phát âm Choilm 0 bình chọn
21/05/2017 Tá sé an-gheal. [ga] phát âm Tá sé an-gheal. 0 bình chọn
21/05/2017 iontaobhas [ga] phát âm iontaobhas 0 bình chọn
21/05/2017 Fianóglach [ga] phát âm Fianóglach 0 bình chọn
21/05/2017 an Cheanadaigh [ga] phát âm an Cheanadaigh 0 bình chọn
20/05/2017 d'eiseofaí [ga] phát âm d'eiseofaí 0 bình chọn
20/05/2017 ceiliúir [ga] phát âm ceiliúir 0 bình chọn
20/05/2017 labhródh [ga] phát âm labhródh 0 bình chọn
20/05/2017 iomrá [ga] phát âm iomrá 0 bình chọn
20/05/2017 forainmeacha [ga] phát âm forainmeacha 0 bình chọn
20/05/2017 Conaola [ga] phát âm Conaola 0 bình chọn
20/05/2017 beidh mé [ga] phát âm beidh mé 1 bình chọn
20/05/2017 dtrá [ga] phát âm dtrá 0 bình chọn
20/05/2017 Micil [ga] phát âm Micil 0 bình chọn
20/05/2017 chairdiúil [ga] phát âm chairdiúil 0 bình chọn
20/05/2017 an-gheal [ga] phát âm an-gheal 0 bình chọn
20/05/2017 doicheall [ga] phát âm doicheall 0 bình chọn
20/05/2017 measctha [ga] phát âm measctha 0 bình chọn
20/05/2017 uileloscadh [ga] phát âm uileloscadh 0 bình chọn
20/05/2017 saolré [ga] phát âm saolré 0 bình chọn
20/05/2017 uilíoch [ga] phát âm uilíoch 0 bình chọn
20/05/2017 Éireannaigh [ga] phát âm Éireannaigh 0 bình chọn
20/05/2017 Do mhéar [ga] phát âm Do mhéar 0 bình chọn
20/05/2017 Beartla [ga] phát âm Beartla 0 bình chọn
20/05/2017 an chuardaigh [ga] phát âm an chuardaigh 0 bình chọn
20/05/2017 shamhlófá [ga] phát âm shamhlófá 0 bình chọn
20/05/2017 na Ceanadaigh [ga] phát âm na Ceanadaigh 0 bình chọn