Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2017 fórsa [ga] phát âm fórsa 0 bình chọn
23/05/2017 scagadh [ga] phát âm scagadh 0 bình chọn
23/05/2017 breis [ga] phát âm breis 0 bình chọn
23/05/2017 cruinnithe [ga] phát âm cruinnithe 0 bình chọn
23/05/2017 dírithe [ga] phát âm dírithe 0 bình chọn
23/05/2017 cúngaigeanta [ga] phát âm cúngaigeanta 0 bình chọn
23/05/2017 trodach [ga] phát âm trodach 0 bình chọn
21/05/2017 fhreagra [ga] phát âm fhreagra 0 bình chọn
21/05/2017 Choilm [ga] phát âm Choilm 0 bình chọn
21/05/2017 Tá sé an-gheal. [ga] phát âm Tá sé an-gheal. 0 bình chọn
21/05/2017 iontaobhas [ga] phát âm iontaobhas 0 bình chọn
21/05/2017 Fianóglach [ga] phát âm Fianóglach 0 bình chọn
21/05/2017 an Cheanadaigh [ga] phát âm an Cheanadaigh 0 bình chọn
20/05/2017 d'eiseofaí [ga] phát âm d'eiseofaí 0 bình chọn
20/05/2017 ceiliúir [ga] phát âm ceiliúir 0 bình chọn
20/05/2017 labhródh [ga] phát âm labhródh 0 bình chọn
20/05/2017 iomrá [ga] phát âm iomrá 0 bình chọn
20/05/2017 forainmeacha [ga] phát âm forainmeacha 0 bình chọn
20/05/2017 is fiú duit é [ga] phát âm is fiú duit é -1 bình chọn
20/05/2017 ag triall ar Éirinn [ga] phát âm ag triall ar Éirinn 0 bình chọn
20/05/2017 Ní leithne an t-aer ná an timpiste [ga] phát âm Ní leithne an t-aer ná an timpiste 0 bình chọn
20/05/2017 Rachadh sé trí chró snáthaide [ga] phát âm Rachadh sé trí chró snáthaide 0 bình chọn
20/05/2017 Léim ón tine chun na gríosaí [ga] phát âm Léim ón tine chun na gríosaí 0 bình chọn
20/05/2017 dán de dhánta an tsaoil [ga] phát âm dán de dhánta an tsaoil 0 bình chọn
20/05/2017 Cén t-ainm atá ort ? [ga] phát âm Cén t-ainm atá ort ? 0 bình chọn
20/05/2017 cur i láthair ar Éirinn [ga] phát âm cur i láthair ar Éirinn 0 bình chọn
20/05/2017 Níl a fhios agam cé tú féin. [ga] phát âm Níl a fhios agam cé tú féin. 0 bình chọn
20/05/2017 Conaola [ga] phát âm Conaola 0 bình chọn
20/05/2017 beidh mé [ga] phát âm beidh mé 1 bình chọn
20/05/2017 dtrá [ga] phát âm dtrá 0 bình chọn