Thành viên:

Snizov

Đăng ký phát âm của Snizov

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/05/2013 кӑмӑлла [cv] phát âm кӑмӑлла 0 bình chọn
15/05/2013 кӑмӑлпа [cv] phát âm кӑмӑлпа 0 bình chọn
06/03/2013 сахал [cv] phát âm сахал 0 bình chọn
06/03/2013 вырнаҫтар [cv] phát âm вырнаҫтар 0 bình chọn
06/03/2013 кӗтӳҫӗ [cv] phát âm кӗтӳҫӗ 0 bình chọn
06/03/2013 виҫӗ [cv] phát âm виҫӗ 0 bình chọn
06/03/2013 кӗленче [cv] phát âm кӗленче 0 bình chọn
06/03/2013 ҫанталӑк [cv] phát âm ҫанталӑк 0 bình chọn
06/03/2013 тӑваттӑ [cv] phát âm тӑваттӑ 0 bình chọn
06/03/2013 пымастӑн-и [cv] phát âm пымастӑн-и 0 bình chọn
06/03/2013 хытӑрах [cv] phát âm хытӑрах 0 bình chọn
06/03/2013 хырӑм [cv] phát âm хырӑм 0 bình chọn
06/03/2013 вырнаҫмасть [cv] phát âm вырнаҫмасть 0 bình chọn
06/03/2013 йӑва [cv] phát âm йӑва 0 bình chọn
06/03/2013 ирхине [cv] phát âm ирхине 0 bình chọn
06/03/2013 илемлӗ [cv] phát âm илемлӗ 0 bình chọn
06/03/2013 тули [cv] phát âm тули 0 bình chọn