Thành viên:

StinkTerios

Đăng ký phát âm của StinkTerios

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/09/2013 Mario [pt] phát âm Mario 0 bình chọn