Thành viên:

StratMan

Đăng ký phát âm của StratMan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/12/2010 гоготание [ru] phát âm гоготание 0 bình chọn
03/12/2010 дурак [ru] phát âm дурак 3 bình chọn
03/12/2010 Пелагия Серебряникова [ru] phát âm Пелагия Серебряникова 0 bình chọn
03/12/2010 привет [ru] phát âm привет -3 bình chọn