Thành viên:

Su1912

Đăng ký phát âm của Su1912

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2009 Hollanda [tr] phát âm Hollanda 0 bình chọn
07/07/2009 Karşıyaka [tr] phát âm Karşıyaka -1 bình chọn
07/07/2009 Hakkari [tr] phát âm Hakkari -1 bình chọn
07/07/2009 Erzincan [tr] phát âm Erzincan 0 bình chọn
07/07/2009 Türkoğlu [tr] phát âm Türkoğlu 0 bình chọn
07/07/2009 açıklayıcı [tr] phát âm açıklayıcı 0 bình chọn
07/07/2009 açar [tr] phát âm açar 0 bình chọn
07/07/2009 acıkmak [tr] phát âm acıkmak 0 bình chọn
07/07/2009 açacak [tr] phát âm açacak 0 bình chọn
07/07/2009 acımak [tr] phát âm acımak 0 bình chọn
07/07/2009 Lübnan [tr] phát âm Lübnan 0 bình chọn
07/07/2009 yürek [tr] phát âm yürek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2009 acil [tr] phát âm acil 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2009 abur cubur [tr] phát âm abur cubur 0 bình chọn
07/07/2009 acıklı [tr] phát âm acıklı 0 bình chọn
07/07/2009 abraş [tr] phát âm abraş 0 bình chọn
07/07/2009 acemi [tr] phát âm acemi 0 bình chọn
07/07/2009 acayip [tr] phát âm acayip 0 bình chọn
07/07/2009 acaba [tr] phát âm acaba 0 bình chọn
07/07/2009 abonman [tr] phát âm abonman 0 bình chọn
07/07/2009 abide [tr] phát âm abide 0 bình chọn
07/07/2009 Şükrü Saracoğlu [tr] phát âm Şükrü Saracoğlu 0 bình chọn
07/07/2009 acemilik [tr] phát âm acemilik 0 bình chọn
07/07/2009 açıklamak [tr] phát âm açıklamak 0 bình chọn
07/07/2009 kamaştırıcı [tr] phát âm kamaştırıcı 0 bình chọn
07/07/2009 belediye başkanı [tr] phát âm belediye başkanı 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2009 açık sözlü [tr] phát âm açık sözlü 0 bình chọn