Thành viên:

Terhi

Đăng ký phát âm của Terhi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/08/2011 räätälinsakset [fi] phát âm räätälinsakset 0 bình chọn
26/08/2011 valmisverho [fi] phát âm valmisverho 0 bình chọn
16/08/2011 Töysä [fi] phát âm Töysä 0 bình chọn
31/07/2011 Skábmagovat [sme] phát âm Skábmagovat Của FredrikMH