Thành viên:

Terhi

Đăng ký phát âm của Terhi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/10/2011 Onninen [fi] phát âm Onninen 0 bình chọn
17/10/2011 Alvar Cawén [fi] phát âm Alvar Cawén 0 bình chọn
17/10/2011 Jonnekin [fi] phát âm Jonnekin 0 bình chọn
02/10/2011 joutuin [fi] phát âm joutuin 0 bình chọn
29/09/2011 sudenkorento [fi] phát âm sudenkorento 0 bình chọn
27/09/2011 von Willebrand [fi] phát âm von Willebrand 0 bình chọn
27/09/2011 kaasuliesi [fi] phát âm kaasuliesi 0 bình chọn
27/09/2011 retkiluistelu [fi] phát âm retkiluistelu 0 bình chọn
27/09/2011 potkukelkkaretket [fi] phát âm potkukelkkaretket 0 bình chọn
27/09/2011 moottorikelkkasafarit [fi] phát âm moottorikelkkasafarit 0 bình chọn
27/09/2011 liukkaankelin ajokoulutus [fi] phát âm liukkaankelin ajokoulutus 0 bình chọn
27/09/2011 Heipä [fi] phát âm Heipä 0 bình chọn
27/09/2011 porosafarit [fi] phát âm porosafarit 0 bình chọn
27/09/2011 huskysafarit [fi] phát âm huskysafarit 0 bình chọn
27/09/2011 curling [fi] phát âm curling 0 bình chọn
27/09/2011 avantouinti [fi] phát âm avantouinti 0 bình chọn
27/09/2011 Vehkonen [fi] phát âm Vehkonen 0 bình chọn
27/09/2011 pölykapseli [fi] phát âm pölykapseli 0 bình chọn
27/09/2011 vaihteet [fi] phát âm vaihteet 0 bình chọn
27/09/2011 Mersu [fi] phát âm Mersu 0 bình chọn
25/09/2011 Bemari [fi] phát âm Bemari 0 bình chọn
25/09/2011 Sitikka [fi] phát âm Sitikka 0 bình chọn
25/09/2011 Pösö [fi] phát âm Pösö 0 bình chọn
25/09/2011 Rellu [fi] phát âm Rellu 0 bình chọn
25/09/2011 Ooppeli [fi] phát âm Ooppeli 0 bình chọn
25/09/2011 Siperian-Mersu [fi] phát âm Siperian-Mersu 0 bình chọn
25/09/2011 taka [fi] phát âm taka 0 bình chọn
25/09/2011 pyyhkimet [fi] phát âm pyyhkimet 0 bình chọn
20/09/2011 Mauno Hermunen [fi] phát âm Mauno Hermunen 0 bình chọn
20/09/2011 Isomäki [fi] phát âm Isomäki 0 bình chọn