Thành viên:

Terhi

Đăng ký phát âm của Terhi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/07/2011 arvostelut [fi] phát âm arvostelut 0 bình chọn
28/07/2011 ylipäätään [fi] phát âm ylipäätään 0 bình chọn
28/07/2011 brittielokuvista [fi] phát âm brittielokuvista 0 bình chọn
28/07/2011 jännityselokuvista [fi] phát âm jännityselokuvista 0 bình chọn
28/07/2011 aikojen [fi] phát âm aikojen 0 bình chọn
28/07/2011 parhaista [fi] phát âm parhaista 0 bình chọn
28/07/2011 lahjakkaan [fi] phát âm lahjakkaan 0 bình chọn
28/07/2011 sanottiin [fi] phát âm sanottiin 0 bình chọn
28/07/2011 mieltä: [fi] phát âm mieltä: 0 bình chọn
28/07/2011 kaikkien [fi] phát âm kaikkien 0 bình chọn
28/07/2011 aikalaiskritiikki [fi] phát âm aikalaiskritiikki 0 bình chọn
28/07/2011 amatöörin [fi] phát âm amatöörin 0 bình chọn
28/07/2011 elokuvassaan [fi] phát âm elokuvassaan 0 bình chọn
28/07/2011 katsojien [fi] phát âm katsojien 0 bình chọn
28/07/2011 näyttelijöistä [fi] phát âm näyttelijöistä 0 bình chọn
28/07/2011 ensimmäisessä [fi] phát âm ensimmäisessä 0 bình chọn
28/07/2011 kiiteltiin [fi] phát âm kiiteltiin 0 bình chọn
28/07/2011 englanninkielisessä [fi] phát âm englanninkielisessä 0 bình chọn
28/07/2011 rikkoikin [fi] phát âm rikkoikin 0 bình chọn
28/07/2011 Britanniassa [fi] phát âm Britanniassa 0 bình chọn
28/07/2011 katsojaennätykset [fi] phát âm katsojaennätykset 0 bình chọn
28/07/2011 jäi [fi] phát âm jäi 0 bình chọn
28/07/2011 tappiolliseksi [fi] phát âm tappiolliseksi 0 bình chọn
28/07/2011 esitettiin [fi] phát âm esitettiin 0 bình chọn
28/07/2011 toisella [fi] phát âm toisella 0 bình chọn
28/07/2011 elokuvia [fi] phát âm elokuvia 0 bình chọn
28/07/2011 elokuvalla [fi] phát âm elokuvalla 0 bình chọn
28/07/2011 lipun [fi] phát âm lipun 0 bình chọn
28/07/2011 toimesta [fi] phát âm toimesta 0 bình chọn
28/07/2011 päätyi [fi] phát âm päätyi 0 bình chọn