Thành viên:

Tesla

Đăng ký phát âm của Tesla

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2012 fotografía [it] phát âm fotografía 1 bình chọn