Thành viên:

Thamizhan

Đăng ký phát âm của Thamizhan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2017 கபிலம் [ta] phát âm கபிலம் 0 bình chọn
13/05/2017 நரை [ta] phát âm நரை 0 bình chọn
22/09/2013 கொய்யாப்பழம் [ta] phát âm கொய்யாப்பழம் 0 bình chọn
22/09/2013 கொய்யாமரம் [ta] phát âm கொய்யாமரம் 0 bình chọn
22/09/2013 பொடி [ta] phát âm பொடி 0 bình chọn
22/09/2013 நொண்டி [ta] phát âm நொண்டி 0 bình chọn
22/09/2013 தொப்பி [ta] phát âm தொப்பி 0 bình chọn
22/09/2013 மோதிரம் [ta] phát âm மோதிரம் 0 bình chọn
22/09/2013 தோள் [ta] phát âm தோள் 0 bình chọn
22/09/2013 சிங்காரம் [ta] phát âm சிங்காரம் 0 bình chọn
22/09/2013 பட்டணம் [ta] phát âm பட்டணம் 1 bình chọn
22/09/2013 நாம் [ta] phát âm நாம் 0 bình chọn
22/09/2013 நீங்கள் [ta] phát âm நீங்கள் 0 bình chọn
22/09/2013 இப்ப [ta] phát âm இப்ப 0 bình chọn
22/09/2013 ஓவ்வொரு [ta] phát âm ஓவ்வொரு 0 bình chọn
22/09/2013 யார் [ta] phát âm யார் 0 bình chọn
22/09/2013 எப்போ [ta] phát âm எப்போ 0 bình chọn
22/09/2013 எங்கே [ta] phát âm எங்கே 0 bình chọn
22/09/2013 மாணவன் [ta] phát âm மாணவன் 0 bình chọn
22/09/2013 மகன் [ta] phát âm மகன் 0 bình chọn
22/09/2013 சிநேகிதன் [ta] phát âm சிநேகிதன் 0 bình chọn
22/09/2013 மாமா [ta] phát âm மாமா 0 bình chọn
22/09/2013 மாமி [ta] phát âm மாமி 0 bình chọn
22/09/2013 பதினொன்று [ta] phát âm பதினொன்று 0 bình chọn
22/09/2013 வெள்ளை [ta] phát âm வெள்ளை 1 bình chọn
22/09/2013 சிவப்பு [ta] phát âm சிவப்பு 0 bình chọn
22/09/2013 ஊதா [ta] phát âm ஊதா 0 bình chọn
22/09/2013 நீர்வீழ்ச்சி [ta] phát âm நீர்வீழ்ச்சி 0 bình chọn
22/09/2013 விடியற்காலை [ta] phát âm விடியற்காலை 0 bình chọn
12/05/2013 குரல்வளை [ta] phát âm குரல்வளை 0 bình chọn