Thành viên:

Thamizhan

Đăng ký phát âm của Thamizhan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/12/2017 நீளமான [ta] phát âm நீளமான 0 bình chọn
11/12/2017 காப்பாற்றுங்கள் [ta] phát âm காப்பாற்றுங்கள் 0 bình chọn
11/12/2017 சுவர் [ta] phát âm சுவர் 0 bình chọn
11/12/2017 துன்பம் [ta] phát âm துன்பம் 0 bình chọn
11/12/2017 இடங்கள் [ta] phát âm இடங்கள் 0 bình chọn
11/12/2017 வெள்ளம் [ta] phát âm வெள்ளம் 0 bình chọn
11/12/2017 வெளிச்சம் [ta] phát âm வெளிச்சம் 0 bình chọn
11/12/2017 செருப்பு [ta] phát âm செருப்பு 0 bình chọn
11/12/2017 படுக்கையறை [ta] phát âm படுக்கையறை 0 bình chọn
11/12/2017 பிறந்த நாள் [ta] phát âm பிறந்த நாள் 0 bình chọn
11/12/2017 குட்டையான [ta] phát âm குட்டையான 0 bình chọn
11/12/2017 கசப்பு [ta] phát âm கசப்பு 0 bình chọn
11/12/2017 எரிதல் [ta] phát âm எரிதல் 0 bình chọn
11/12/2017 வேளாளர் [ta] phát âm வேளாளர் 0 bình chọn
11/12/2017 பிழை [ta] phát âm பிழை 0 bình chọn
11/12/2017 இளஞ்சிவப்பு [ta] phát âm இளஞ்சிவப்பு 0 bình chọn
11/12/2017 ஊதா [ta] phát âm ஊதா 0 bình chọn
11/12/2017 செம்மஞ்சள் [ta] phát âm செம்மஞ்சள் 0 bình chọn
11/12/2017 பச்சை [ta] phát âm பச்சை 0 bình chọn
11/12/2017 மஞ்சள் [ta] phát âm மஞ்சள் 0 bình chọn
11/12/2017 நீலம் [ta] phát âm நீலம் 0 bình chọn
11/12/2017 நரை நிறம் [ta] phát âm நரை நிறம் 0 bình chọn
11/12/2017 கருப்பு [ta] phát âm கருப்பு 0 bình chọn
13/05/2017 கபிலம் [ta] phát âm கபிலம் 0 bình chọn
13/05/2017 நரை [ta] phát âm நரை 0 bình chọn
22/09/2013 கொய்யாப்பழம் [ta] phát âm கொய்யாப்பழம் 0 bình chọn
22/09/2013 கொய்யாமரம் [ta] phát âm கொய்யாமரம் 0 bình chọn
22/09/2013 பொடி [ta] phát âm பொடி 0 bình chọn
22/09/2013 நொண்டி [ta] phát âm நொண்டி 0 bình chọn
22/09/2013 தொப்பி [ta] phát âm தொப்பி 0 bình chọn