Thành viên:

Thonatas

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Thonatas

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2017 Friedrichswille [de] phát âm Friedrichswille 0 bình chọn
03/04/2017 Mogwitz [de] phát âm Mogwitz 0 bình chọn
03/04/2017 Geibsdorf [de] phát âm Geibsdorf 0 bình chọn
03/04/2017 Neugabel [de] phát âm Neugabel 0 bình chọn
03/04/2017 Neudorf [de] phát âm Neudorf 0 bình chọn
03/04/2017 Neuhammer [de] phát âm Neuhammer 0 bình chọn
03/04/2017 Neumittelwalde [de] phát âm Neumittelwalde 0 bình chọn
03/04/2017 Neukemnitz [de] phát âm Neukemnitz 0 bình chọn
03/04/2017 Neuvorwerk [de] phát âm Neuvorwerk 0 bình chọn
03/04/2017 Neusalz [de] phát âm Neusalz 0 bình chọn
03/04/2017 Medzibor [de] phát âm Medzibor 0 bình chọn
03/04/2017 Neuwaldau [de] phát âm Neuwaldau 0 bình chọn
03/04/2017 Einliegerin [de] phát âm Einliegerin 0 bình chọn
03/04/2017 Kätnerin [de] phát âm Kätnerin 0 bình chọn
03/04/2017 Einlieger [de] phát âm Einlieger 0 bình chọn
03/04/2017 Kate [de] phát âm Kate 0 bình chọn
03/04/2017 Kätner [de] phát âm Kätner 0 bình chọn
03/04/2017 Klarenkranst [de] phát âm Klarenkranst 0 bình chọn
03/04/2017 Max-Planck-Straße [de] phát âm Max-Planck-Straße 0 bình chọn
03/04/2017 Karlsmarkt [de] phát âm Karlsmarkt 0 bình chọn
03/04/2017 Leubusch [de] phát âm Leubusch 0 bình chọn
03/04/2017 Hugohütte [de] phát âm Hugohütte 0 bình chọn
03/04/2017 Eintrachthütte [de] phát âm Eintrachthütte 0 bình chọn
03/04/2017 Rybnik [de] phát âm Rybnik 0 bình chọn
03/04/2017 Groß Wartenberg [de] phát âm Groß Wartenberg 0 bình chọn
03/04/2017 Löwen [de] phát âm Löwen 1 bình chọn
03/04/2017 Glatz [de] phát âm Glatz 0 bình chọn
03/04/2017 Rybna [de] phát âm Rybna 0 bình chọn
03/04/2017 Joseph von Fraunhofer [de] phát âm Joseph von Fraunhofer 0 bình chọn
03/04/2017 Erkennungsalgorithmus [de] phát âm Erkennungsalgorithmus 0 bình chọn