Thành viên:

Tori01

Đăng ký phát âm của Tori01

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/03/2010 Victoria Station [en] phát âm Victoria Station 0 bình chọn
22/03/2010 Hermione [en] phát âm Hermione 0 bình chọn
22/03/2010 off-beat [en] phát âm off-beat 1 bình chọn
22/03/2010 iPod [en] phát âm iPod 0 bình chọn
22/03/2010 fundamental [en] phát âm fundamental 0 bình chọn
22/03/2010 Charlotte [en] phát âm Charlotte -1 bình chọn
22/03/2010 Victoria [en] phát âm Victoria 0 bình chọn
22/03/2010 Huddersfield [en] phát âm Huddersfield 1 bình chọn
22/03/2010 Leeds (city) [en] phát âm Leeds (city) 0 bình chọn
22/03/2010 environment [en] phát âm environment 2 bình chọn
22/03/2010 distaff [en] phát âm distaff 0 bình chọn
22/03/2010 percents [en] phát âm percents 0 bình chọn
22/03/2010 philistines [en] phát âm philistines 0 bình chọn
22/03/2010 sepsis [en] phát âm sepsis 0 bình chọn
22/03/2010 John [en] phát âm John 3 bình chọn Phát âm tốt nhất