Thành viên:

Tovkal

Đăng ký phát âm của Tovkal

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/01/2010 bosquejado [es] phát âm bosquejado 0 bình chọn
04/01/2010 esbozado [es] phát âm esbozado 0 bình chọn
04/01/2010 delinearlo [es] phát âm delinearlo 0 bình chọn
04/01/2010 abocetado [es] phát âm abocetado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/01/2010 gordita [es] phát âm gordita 0 bình chọn
04/01/2010 delinearselo [es] phát âm delinearselo 0 bình chọn
04/01/2010 ridiculizado [es] phát âm ridiculizado 0 bình chọn
04/01/2010 ridiculizando [es] phát âm ridiculizando 0 bình chọn
04/01/2010 apuntado [es] phát âm apuntado -1 bình chọn
04/01/2010 ridiculizaría [es] phát âm ridiculizaría 0 bình chọn
20/09/2009 brindarán [es] phát âm brindarán 0 bình chọn
20/09/2009 declaran [es] phát âm declaran 0 bình chọn
20/09/2009 aseguradas [es] phát âm aseguradas 0 bình chọn
20/09/2009 atrasadas [es] phát âm atrasadas 0 bình chọn
20/09/2009 plumazo [es] phát âm plumazo 0 bình chọn
20/09/2009 gratuitos [es] phát âm gratuitos 0 bình chọn
20/09/2009 Jacobo Árbenz [es] phát âm Jacobo Árbenz 0 bình chọn
20/09/2009 becas [es] phát âm becas 0 bình chọn
20/09/2009 bilingües [es] phát âm bilingües 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2009 hispanos [es] phát âm hispanos 0 bình chọn
20/09/2009 diseñados [es] phát âm diseñados 0 bình chọn
20/09/2009 talleres [es] phát âm talleres 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2009 escolares [es] phát âm escolares 0 bình chọn
20/09/2009 contentos [es] phát âm contentos 0 bình chọn
20/09/2009 juguetes [es] phát âm juguetes 0 bình chọn
20/09/2009 comiendo [es] phát âm comiendo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2009 patatas [es] phát âm patatas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2009 fritas [es] phát âm fritas 0 bình chọn
20/09/2009 sentarse [es] phát âm sentarse 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/09/2009 refrescarlo [es] phát âm refrescarlo 0 bình chọn