Thành viên:

Tovkal

Đăng ký phát âm của Tovkal

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Phrase Nghe Bình chọn
20/09/2009 por otro lado [es] phát âm por otro lado 0 bình chọn