Thành viên:

TowerOfTerrorII

Đăng ký phát âm của TowerOfTerrorII

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/11/2012 East Anglia [en] phát âm East Anglia 0 bình chọn
12/10/2012 Clacton-on-Sea [en] phát âm Clacton-on-Sea 0 bình chọn
12/10/2012 Sawbridgeworth [en] phát âm Sawbridgeworth 0 bình chọn
12/10/2012 Frinton-on-Sea [en] phát âm Frinton-on-Sea 0 bình chọn
12/10/2012 Enfield Town [en] phát âm Enfield Town 0 bình chọn
12/10/2012 vilification [en] phát âm vilification 0 bình chọn
12/10/2012 costumary [en] phát âm costumary 0 bình chọn
12/10/2012 alrighty [en] phát âm alrighty 0 bình chọn
15/07/2012 bastard [en] phát âm bastard 2 bình chọn
15/07/2012 Highbury [en] phát âm Highbury 0 bình chọn
15/07/2012 Stevenage [en] phát âm Stevenage 0 bình chọn
15/07/2012 Welwyn Garden City [en] phát âm Welwyn Garden City 0 bình chọn
15/07/2012 momager [en] phát âm momager 0 bình chọn
15/07/2012 Harpenden [en] phát âm Harpenden 0 bình chọn
15/07/2012 Billericay [en] phát âm Billericay 0 bình chọn
15/07/2012 Onslow [en] phát âm Onslow 0 bình chọn
15/07/2012 Wivenhoe [en] phát âm Wivenhoe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/07/2012 Euston [en] phát âm Euston 2 bình chọn Phát âm tốt nhất