Thành viên:

Troelsk

Đăng ký phát âm của Troelsk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/05/2012 regning [da] phát âm regning 2 bình chọn Phát âm tốt nhất