Thành viên:

Ullf

Đăng ký phát âm của Ullf

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/04/2013 Patrik Järbyn [sv] phát âm Patrik Järbyn 0 bình chọn
15/04/2013 maelström [sv] phát âm maelström 0 bình chọn
15/04/2013 Sabadill [sv] phát âm Sabadill 0 bình chọn
15/04/2013 hörlur [sv] phát âm hörlur 0 bình chọn
15/04/2013 jumboplatsen [sv] phát âm jumboplatsen 0 bình chọn
15/04/2013 Lars-Olof Franzén [sv] phát âm Lars-Olof Franzén 0 bình chọn
15/04/2013 Ingolf [sv] phát âm Ingolf 0 bình chọn
29/08/2009 Ås Sivborg [sv] phát âm Ås Sivborg 0 bình chọn
29/08/2009 Richard Hobert [sv] phát âm Richard Hobert 0 bình chọn
29/08/2009 kams [sv] phát âm kams 0 bình chọn
29/08/2009 kurder [sv] phát âm kurder 0 bình chọn
29/08/2009 Bernhard Henrik Crusell [sv] phát âm Bernhard Henrik Crusell 0 bình chọn
29/08/2009 Axel von Fersen [sv] phát âm Axel von Fersen 0 bình chọn
29/08/2009 Bjärsmyr [sv] phát âm Bjärsmyr 0 bình chọn
29/08/2009 Eric Prydz [sv] phát âm Eric Prydz 0 bình chọn
29/08/2009 tvåändsstickning [sv] phát âm tvåändsstickning 0 bình chọn
29/08/2009 Dajm [sv] phát âm Dajm 0 bình chọn
29/08/2009 Kurt Atterberg [sv] phát âm Kurt Atterberg 0 bình chọn
29/08/2009 Bromma [sv] phát âm Bromma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/08/2009 möjlig [sv] phát âm möjlig 0 bình chọn
29/08/2009 utgång [sv] phát âm utgång 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/08/2009 getmesost [sv] phát âm getmesost 0 bình chọn
29/08/2009 Stieg Larsson [sv] phát âm Stieg Larsson 0 bình chọn
29/08/2009 Ulf Gröhn [sv] phát âm Ulf Gröhn 0 bình chọn
29/08/2009 Ingemar Fries [sv] phát âm Ingemar Fries 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/08/2009 Svenljunga [sv] phát âm Svenljunga 0 bình chọn
29/08/2009 Hammarby Sjöstad [sv] phát âm Hammarby Sjöstad 0 bình chọn
29/08/2009 Josefin [sv] phát âm Josefin 0 bình chọn
29/08/2009 Fersen [sv] phát âm Fersen 0 bình chọn
29/08/2009 Stig Blomqvist [sv] phát âm Stig Blomqvist 0 bình chọn