Thành viên:

Valdeir1translator

Đăng ký phát âm của Valdeir1translator

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2012 muito [pt] phát âm muito 0 bình chọn
06/10/2012 também [pt] phát âm também 0 bình chọn
06/10/2012 tia [pt] phát âm tia 0 bình chọn
06/10/2012 estrella [es] phát âm estrella 0 bình chọn
06/10/2012 valdeir [pt] phát âm valdeir 0 bình chọn
06/10/2012 mas [pt] phát âm mas -1 bình chọn
06/10/2012 mortadela [pt] phát âm mortadela 0 bình chọn