BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

Valkiria

Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Thông tin
19/10/2016
phát âm Blindspot
Blindspot [en] Của Alxvvr
11/02/2010
phát âm Dahlbäck
Dahlbäck [sv] Của kaminix
12/11/2009
phát âm cigarettes
cigarettes [en] Của miriamsb
30/06/2009
phát âm Valhalla
Valhalla [cs] Của hanuska3
30/06/2009
phát âm Coburn
Coburn [en] Của hrdubwd