Thành viên:

Valkiria

Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2010 desbordarse [es] phát âm desbordarse 0 bình chọn
24/10/2010 defendernos [es] phát âm defendernos 0 bình chọn
24/10/2010 defenderla [es] phát âm defenderla 0 bình chọn
24/10/2010 cuartas [es] phát âm cuartas 0 bình chọn
24/10/2010 culta [es] phát âm culta 0 bình chọn
24/10/2010 cursillos [es] phát âm cursillos 0 bình chọn
24/10/2010 burdas [es] phát âm burdas 0 bình chọn
24/10/2010 buscadora [es] phát âm buscadora 0 bình chọn
24/10/2010 caballerías [es] phát âm caballerías 0 bình chọn
24/10/2010 cañitas [es] phát âm cañitas 0 bình chọn
24/10/2010 camisas [es] phát âm camisas 0 bình chọn
24/10/2010 brazas [es] phát âm brazas 0 bình chọn
24/10/2010 cuestiones [es] phát âm cuestiones 0 bình chọn
24/10/2010 burlas [es] phát âm burlas 0 bình chọn
24/10/2010 bulliciosas [es] phát âm bulliciosas 0 bình chọn
24/10/2010 desahogando [es] phát âm desahogando 0 bình chọn
24/10/2010 persuasión [es] phát âm persuasión 0 bình chọn
24/10/2010 chismes [es] phát âm chismes 0 bình chọn
24/10/2010 chistosos [es] phát âm chistosos 0 bình chọn
21/04/2010 hable [es] phát âm hable 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/04/2010 actué [es] phát âm actué 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/04/2010 extrañaron [es] phát âm extrañaron 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 nuez moscada [es] phát âm nuez moscada 0 bình chọn
02/10/2009 llegarás [es] phát âm llegarás 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 frutos rojos [es] phát âm frutos rojos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 oir [es] phát âm oir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 suaves [es] phát âm suaves 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 madurez [es] phát âm madurez 0 bình chọn
02/10/2009 ponerse de pie [es] phát âm ponerse de pie 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2009 tengo prisa [es] phát âm tengo prisa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất