Thành viên:

Valkiria

Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/09/2009 vistosas [es] phát âm vistosas 0 bình chọn
29/09/2009 astrónomos [es] phát âm astrónomos 0 bình chọn
27/07/2009 atabasco [es] phát âm atabasco 0 bình chọn
27/07/2009 asamés [es] phát âm asamés 0 bình chọn
27/07/2009 bopurí [es] phát âm bopurí 0 bình chọn
27/07/2009 aramaico [es] phát âm aramaico 0 bình chọn
27/07/2009 pipiolo [es] phát âm pipiolo 0 bình chọn
27/07/2009 anatolias [es] phát âm anatolias 0 bình chọn
27/07/2009 neófito [es] phát âm neófito 0 bình chọn
27/07/2009 konkaní [es] phát âm konkaní 0 bình chọn
27/07/2009 bengalí [es] phát âm bengalí 0 bình chọn
27/07/2009 maratí [es] phát âm maratí 0 bình chọn
27/07/2009 mesapio [es] phát âm mesapio 0 bình chọn
27/07/2009 kurdo [es] phát âm kurdo 0 bình chọn
27/07/2009 groenlandés [es] phát âm groenlandés 0 bình chọn
27/07/2009 indoeuropea [es] phát âm indoeuropea 0 bình chọn
27/07/2009 camboyano [es] phát âm camboyano 0 bình chọn
27/07/2009 cantonés [es] phát âm cantonés 0 bình chọn
27/07/2009 germánicas [es] phát âm germánicas 0 bình chọn
27/07/2009 mandarín [es] phát âm mandarín 0 bình chọn
27/07/2009 nepalés [es] phát âm nepalés 0 bình chọn
27/07/2009 avéstico [es] phát âm avéstico 0 bình chọn
27/07/2009 lituano [es] phát âm lituano 0 bình chọn
27/07/2009 Armenio [es] phát âm Armenio 0 bình chọn
27/07/2009 arameo [es] phát âm arameo 0 bình chọn
27/07/2009 Filipinas [es] phát âm Filipinas 0 bình chọn
07/07/2009 compay [es] phát âm compay 0 bình chọn
07/07/2009 Tepache [es] phát âm Tepache 0 bình chọn
07/07/2009 rebozo [es] phát âm rebozo -1 bình chọn
04/07/2009 armar [es] phát âm armar -1 bình chọn