Thành viên:

Valkiria

Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/07/2009 incitar [es] phát âm incitar 0 bình chọn
04/07/2009 orador [es] phát âm orador 0 bình chọn
02/07/2009 timorato [es] phát âm timorato 0 bình chọn
02/07/2009 Cupido [es] phát âm Cupido 0 bình chọn
02/07/2009 impostor [es] phát âm impostor 0 bình chọn
02/07/2009 autócrata [es] phát âm autócrata 0 bình chọn
02/07/2009 jurista [es] phát âm jurista 0 bình chọn
02/07/2009 odioso [es] phát âm odioso 0 bình chọn
02/07/2009 arisco [es] phát âm arisco 0 bình chọn
02/07/2009 anexo [es] phát âm anexo 0 bình chọn
02/07/2009 trinchar [es] phát âm trinchar 0 bình chọn
02/07/2009 magno [es] phát âm magno 0 bình chọn
02/07/2009 transmitir [es] phát âm transmitir 0 bình chọn
02/07/2009 te [es] phát âm te 1 bình chọn
02/07/2009 ilusionista [es] phát âm ilusionista 0 bình chọn
02/07/2009 sigilo [es] phát âm sigilo -1 bình chọn
02/07/2009 papeleta [es] phát âm papeleta 0 bình chọn
02/07/2009 provocar [es] phát âm provocar -2 bình chọn
02/07/2009 consumidor [es] phát âm consumidor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2009 secreta [es] phát âm secreta 0 bình chọn
02/07/2009 escrita [es] phát âm escrita 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2009 fermento [es] phát âm fermento 0 bình chọn
02/07/2009 directriz [es] phát âm directriz -1 bình chọn
02/07/2009 galope [es] phát âm galope 0 bình chọn
02/07/2009 torturar [es] phát âm torturar 0 bình chọn
30/06/2009 patíbulo [es] phát âm patíbulo 0 bình chọn
30/06/2009 menear [es] phát âm menear 0 bình chọn
30/06/2009 checo [es] phát âm checo 0 bình chọn
30/06/2009 inoportuno [es] phát âm inoportuno 0 bình chọn
30/06/2009 contrabandista [es] phát âm contrabandista 1 bình chọn Phát âm tốt nhất