Thành viên:

Valkiria

Đăng ký phát âm của Valkiria

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/06/2009 hidrofóbico [es] phát âm hidrofóbico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 negativo [es] phát âm negativo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 envenenar [es] phát âm envenenar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 agredir [es] phát âm agredir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 estimular [es] phát âm estimular 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 mecha [es] phát âm mecha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 domesticar [es] phát âm domesticar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 relato [es] phát âm relato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 lente [es] phát âm lente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/06/2009 adrenalina [es] phát âm adrenalina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/06/2009 fideicomiso [es] phát âm fideicomiso 1 bình chọn