Thành viên:

WWolf

Đăng ký phát âm của WWolf

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/11/2008 vaffanculo [it] phát âm vaffanculo 1 bình chọn