Thành viên:

Welton

Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/10/2017 Com licença [pt] phát âm Com licença 1 bình chọn
31/10/2017 cercear [pt] phát âm cercear -1 bình chọn
31/10/2017 pechincha [pt] phát âm pechincha 0 bình chọn
31/10/2017 faroleiro [pt] phát âm faroleiro 0 bình chọn
31/10/2017 badalar [pt] phát âm badalar 0 bình chọn
31/10/2017 enfunar [pt] phát âm enfunar 0 bình chọn
31/10/2017 erotomania [pt] phát âm erotomania 0 bình chọn
31/10/2017 Pedro Ayres Magalhães [pt] phát âm Pedro Ayres Magalhães 0 bình chọn
31/10/2017 Odilo Pedro Scherer [pt] phát âm Odilo Pedro Scherer 0 bình chọn
15/05/2016 Tiago Ilori [pt] phát âm Tiago Ilori 0 bình chọn
19/03/2016 pedro-gomense [pt] phát âm pedro-gomense 0 bình chọn
19/03/2016 selvirense [pt] phát âm selvirense 0 bình chọn
19/03/2016 rio-negrense [pt] phát âm rio-negrense 1 bình chọn
19/03/2016 sete-quedense [pt] phát âm sete-quedense 0 bình chọn
19/03/2016 sidrolandense [pt] phát âm sidrolandense 0 bình chọn
19/03/2016 sonorense [pt] phát âm sonorense 0 bình chọn
19/03/2016 terenense [pt] phát âm terenense 0 bình chọn
19/03/2016 alta-florestense [pt] phát âm alta-florestense 0 bình chọn
19/03/2016 araguaianense [pt] phát âm araguaianense 0 bình chọn
19/03/2016 araputanguense [pt] phát âm araputanguense 0 bình chọn
19/03/2016 aripuanense [pt] phát âm aripuanense 0 bình chọn
19/03/2016 cotriguaçuenses [pt] phát âm cotriguaçuenses 0 bình chọn
19/03/2016 murtinhense [pt] phát âm murtinhense 0 bình chọn
19/03/2016 ponta-poranense [pt] phát âm ponta-poranense 0 bình chọn
19/03/2016 dom-aquinense [pt] phát âm dom-aquinense 0 bình chọn
19/03/2016 matupaense [pt] phát âm matupaense 0 bình chọn
10/02/2016 jucatiense [pt] phát âm jucatiense -1 bình chọn
10/02/2016 ibirajubense [pt] phát âm ibirajubense 0 bình chọn
10/02/2016 maraialense [pt] phát âm maraialense 0 bình chọn
10/02/2016 inajaense [pt] phát âm inajaense 0 bình chọn